AdBlue

AdBlue är en vätska innehållande urea som allt oftare används till moderna dieselmotorer för att minska utsläppen av skadliga kväveoxider.

Produkten fungerar på så sätt att vätska sprutas in i motorns avgassystem uppströms SCR-katalysatorn,

där urea vid de aktuella temperaturerna bryts ned till ammoniak som i SCR-katalysatorn reducerar en tillräcklig mängd av kväveoxiderna i avgaserna till ofarligt vatten och kväve.

Vi säljer Ad Blue från Yara Sverige AB.

Våra produkter gör oss till din kompletta partner

Välkommen och beställ hos oss!

KONTAKT

Energi & Bränsle i Skåne AB
Södra Nyhamnsgatan 1,
231 61 Trelleborg