Våra produkter gör oss till din kompletta partner

Dieselolja

Diesel B5 5% RME

Diesel B5 är en miljödiesel och innehåller 5% förnyelsebart bränsle baserat på raps.

Diesel B0 utan RME

Diesel B0 uppfyller hög kvalité och har goda köldegenskaper.

Ett dieselbränsle fri från inblandning.


p1_1 p1_2 p1_3

Våra produkter gör oss till din kompletta partner

Välkommen och beställ hos oss!

KONTAKT

Energi & Bränsle i Skåne AB
Södra Nyhamnsgatan 1,
231 61 Trelleborg