Våra produkter gör oss till din kompletta partner

Eldningsolja

Eldningsolja 1 S 0,05% S Sommarkvalité

Eldningsolja Sommar är en olja avsedd för uppvärmningsändamål.

Oljan har frostegenskaper som gör att den är avsedd att lagras frostfritt.

Eldningsolja 1 V 0,05% S Vinterkvalité

Eldningsolja Vinter är en köldhärdig Eldningsolja som tål frostgrader.

 

Våra produkter gör oss till din kompletta partner

Välkommen och beställ hos oss!

KONTAKT

Energi & Bränsle i Skåne AB
Södra Nyhamnsgatan 1,
231 61 Trelleborg